Mechanicy Shanty w Żelechowie

W najbliższy piątek (13 września 2019 roku) odbędzie się koncert legendarnego zespołu Mechanicy Shanty dedykowany pamięci trenera Marka Siweckiego, założyciela Fundacji i współtwórcy Piłkarskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Ojrzanów. Serdecznie zapraszamy zawodników PUKS Ojrzanów, ich rodziców, przyjaciół i znajomych do uczestniczenia w wydarzeniu.

Rozpoczynamy granie o godz. 19:30 w Żelechowie, na ulicy Polnej 22.

Smutna wiadomość

Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 3 lutego 2019 roku Marka Siweckiego, wspaniałego człowieka, przyjaciela i trenera piłki nożnej.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz  kierujemy słowa wsparcia w trudnych chwilach.

Przyjaciele z Akademii Piłkarskiej Marka Siweckiego Fundacji F.C. Warszawa Football School.

Strony

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego Fundacja F.C. Warszawa Football School

Wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000612322; NIP: 5252655890; Regon: 364234902.
Nr konta bankowego: 58 1750 0012 0000 0000 3324 5033

Kontakt

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego
Fundacja F.C. Warszawa Football School
ul. Sewerynów 4 lok. 23
00-331 Warszawa
email: fundacja@fcwarszawa.pl
www: fcwarszawa.pl