Chcesz mieć swój udział w szkoleniu najmłodszych piłkarzy? Możesz pomóc, oddając 1% swojego podatku na Akademię Piłkarską Marka Siweckiego Fundację F.C. Warszawa Football School

Jak co roku, wdzięczni za dotychczasową pomoc, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie i przekazanie 1% swojego podatku na rzecz Akademii Piłkarskiej Marka Siweckiego Fundacji F.C. Warszawa Football School.

Razem promujmy sport i rekreację wśród dzieci i młodzieży.

Fundacja szkoli dzieci i młodzież w zakresie piłki nożnej. Ideą organizacji jest nie tylko propagowanie sportu i aktywności fizycznej wśród najmłodszych, ale także wychowywanie w duchu współzawodnictwa zasad fair play.

Jak przekazać 1% podatku Akademii Piłkarskiej Marka Siweckiego Fundacji F.C. Warszawa Football School?

Aby przekazać 1% podatku:

-  W swoim PIT-cie rozliczeniowym odszukaj „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)",

- W rubrykę „KRS" wpisz numer (OPP) - 0000457030,

- W rubryce „Wnioskowana kwota" wpisz sumę, którą chcesz przekazać na rzecz Fundacji. Pamiętaj, że kwota nie może być większa od wyliczonego wcześniej 1% podatku i musi być zaokrąglona do 10 groszy w dół (np. w przypadku 156,89 zł należy wpisać 156,80 zł),

- W rubryce „Cel szczegółowy 1%" wpisz „FC Warszawa (168)".

Pamiętaj, że nie możesz przekazać podatku więcej niż jednej organizacji.

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego Fundacja F.C. Warszawa Football School

Wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000612322; NIP: 5252655890; Regon: 364234902.
Nr konta bankowego: 58 1750 0012 0000 0000 3324 5033

Kontakt

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego
Fundacja F.C. Warszawa Football School
ul. Sewerynów 4 lok. 23
00-331 Warszawa
email: fundacja@fcwarszawa.pl
www: fcwarszawa.pl