Nabory

Wszystkie chętne do nauki gry w piłkę nożną dzieci z rocznika 2007 - 2013 wraz z Rodzicami zapraszamy trening piłkarski do Ojrzanowa.

Kontakt e-mail: fundacja@fcwarszawa.pl

Numery telefonów:

  • 601 379 021
  • 796 557 871
  • 602 274 448
  • 693 138 193

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego Fundacja F.C. Warszawa Football School

Wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000612322; NIP: 5252655890; Regon: 364234902.
Nr konta bankowego: 58 1750 0012 0000 0000 3324 5033

Kontakt

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego
Fundacja F.C. Warszawa Football School
ul. Sewerynów 4 lok. 23
00-331 Warszawa
email: fundacja@fcwarszawa.pl
www: fcwarszawa.pl