Smutna wiadomość

Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 3 lutego 2019 roku Marka Siweckiego, wspaniałego człowieka, przyjaciela i trenera piłki nożnej.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz  kierujemy słowa wsparcia w trudnych chwilach.

Przyjaciele z Akademii Piłkarskiej Marka Siweckiego Fundacji F.C. Warszawa Football School.

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek, 11 lutego br. o godzinie 12:30 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej na Bródnie (kościół murowany), po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym.

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego Fundacja F.C. Warszawa Football School

Wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000612322; NIP: 5252655890; Regon: 364234902.
Nr konta bankowego: 58 1750 0012 0000 0000 3324 5033

Kontakt

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego
Fundacja F.C. Warszawa Football School
ul. Sewerynów 4 lok. 23
00-331 Warszawa
email: fundacja@fcwarszawa.pl
www: fcwarszawa.pl