Zajęcia piłkarskie w Ojrzanowie

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja prowadzi szkolenie dzieci (roczniki 2005 - 2013) w partnerstwie z Piłkarskim Uczniowskim Klubem Sportowym Ojrzanów.

Treningi są prowadzone na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie przy ul. Szkolnej 1 w poniedziałki i piątki.

Uprzejmie prosimy zainteresowanych Rodziców uczestnictwem ich pociech w zajęciach o przesłanie informacji zwierającej imię i nazwisko oraz rok urodzenia dziecka, drogą elektroniczną na adres e-mail: uksojrzanow@gmail.com

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego Fundacja F.C. Warszawa Football School

Wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000612322; NIP: 5252655890; Regon: 364234902.
Nr konta bankowego: 58 1750 0012 0000 0000 3324 5033

Kontakt

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego
Fundacja F.C. Warszawa Football School
ul. Sewerynów 4 lok. 23
00-331 Warszawa
email: fundacja@fcwarszawa.pl
www: fcwarszawa.pl