Media

Pierwsi trenerzy wspominają Roberta Lewandowskiego

https://www.youtube.com/watch?v=4KfXAd_MRBg

Miła współpraca z Orionem Cegłów

http://grodzisksportnews.pl/?p=13296

Krótki życiorys Roberta Lewandowskiego:

http://www.lewy.net.pl/zyciorys/

 

Miejsce Roberta Lewandowskiego: Mój pierwszy klub

http://fanclub.huaweipolska.pl/blog/sport/Miejsca_RL9_Pierwszy_klub

 

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego Fundacja F.C. Warszawa Football School

Wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000612322; NIP: 5252655890; Regon: 364234902.
Nr konta bankowego: 58 1750 0012 0000 0000 3324 5033

Kontakt

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego
Fundacja F.C. Warszawa Football School
ul. Sewerynów 4 lok. 23
00-331 Warszawa
email: fundacja@fcwarszawa.pl
www: fcwarszawa.pl