Wsparcie dla trenera Marka Siweckiego

Pod koniec 2018 r. zdiagnozowano u Marka zmiany nowotworowe. Błyskawiczny postęp choroby spowodował, że praktycznie z dnia na dzień Marek został przykuty do łóżka. Aktualnie Trener walczy o powrót do zdrowia. Walka o powrót do zdrowia wymaga pozytywnego nastawienia psychicznego. Marek na co dzień był bardzo aktywny i z godnym podziwu zapałem można było obserwować jak uczy młodych chłopców grać w piłkę nożną. Dlatego też wszyscy, którzy znamy Marka wspierajmy Go. Każde wsparcie jest ważne i mamy nadzieję, że pozwoli Trenerowi wrócić do zdrowia.

Chcesz mieć swój udział w szkoleniu najmłodszych piłkarzy? Możesz pomóc, oddając 1% swojego podatku na Akademię Piłkarską Marka Siweckiego Fundację F.C. Warszawa Football School

Jak co roku, wdzięczni za dotychczasową pomoc, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie i przekazanie 1% swojego podatku na rzecz Akademii Piłkarskiej Marka Siweckiego Fundacji F.C. Warszawa Football School.

Razem promujmy sport i rekreację wśród dzieci i młodzieży.

Fundacja szkoli dzieci i młodzież w zakresie piłki nożnej. Ideą organizacji jest nie tylko propagowanie sportu i aktywności fizycznej wśród najmłodszych, ale także wychowywanie w duchu współzawodnictwa zasad fair play.

Strony

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego Fundacja F.C. Warszawa Football School

Wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000612322; NIP: 5252655890; Regon: 364234902.
Nr konta bankowego: 58 1750 0012 0000 0000 3324 5033

Kontakt

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego
Fundacja F.C. Warszawa Football School
ul. Sewerynów 4 lok. 23
00-331 Warszawa
email: fundacja@fcwarszawa.pl
www: fcwarszawa.pl