Zajęcia czas zacząć!

Z przyjemnością informujemy, że zakończył się etap naborów. W związku z tym chcielibyśmy zaprosić Państwa dzieci na pierwszy trening, który rozpocznie się w dniu 4 października 2016 r. o godz. 17:30 na boisku w Komorowie w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Marii Dąbrowskiej 12/20.

Nabory

Wszystkie chętne do nauki gry w piłkę nożną dzieci z rocznika 2009 i 2010 wraz z Rodzicami zapraszamy trening piłkarski.

Treningi odbywają się wtorki, czwartki i piątki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie przy ul. Marii Dąbrowskiej 12/20.

Kontakt e-mail: nabory@fcwarszawa.pl

Numery telefonów:

  • 601 379 021
  • 796 557 871
  • 602 274 448
  • 693 138 193

Strony

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego Fundacja F.C. Warszawa Football School

Wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000612322; NIP: 5252655890; Regon: 364234902.
Nr konta bankowego: 58 1750 0012 0000 0000 3324 5033

Kontakt

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego
Fundacja F.C. Warszawa Football School
ul. Sewerynów 4 lok. 23
00-331 Warszawa
email: fundacja@fcwarszawa.pl
www: fcwarszawa.pl