Program szkolenia

Celem naszych działań jest ogólny rozwój fizyczny oraz nauka gry w piłkę nożną najmłodszych adeptów. Priorytetami w naszym działaniu są pogodzenie nauki ze sportem,  aspekt wychowawczy i ogólny rozwój fizyczny.

Szkolenie dzieci będzie realizowane w oparciu o program opracowany przez znanego trenera grup młodzieżowych p. Marka Siweckiego – pierwszego trenera reprezentanta Polski p. Roberta Lewandowskiego  -  we współpracy z doświadczonymi trenerami z warszawskich klubów piłkarskich.

Strony

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego Fundacja F.C. Warszawa Football School

Wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000612322; NIP: 5252655890; Regon: 364234902.
Nr konta bankowego: 58 1750 0012 0000 0000 3324 5033

Kontakt

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego
Fundacja F.C. Warszawa Football School
ul. Sewerynów 4 lok. 23
00-331 Warszawa
email: fundacja@fcwarszawa.pl
www: fcwarszawa.pl