Informacje

Głównym celem działalności Fundacji F.C. Warszawa Football School jest kształcenie, wychowanie i wspieranie rozwoju młodych adeptów piłki nożnej. Przyjęty plan szkolenia, stworzony przez pana Marka Siweckiego - pierwszego trenera wybitnego reprezentanta Polski w piłce nożnej p. Roberta Lewandowskiego - uwzględnia rozwój talentów i zainteresowań najmłodszych. Za realizacje szkolenia odpowiada zespół trenerów, którzy posiadają bardzo wysokie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w klubach piłkarskich.

Najważniejszym celem szkolenia jest dla nas kształtowanie osobowości dzieci, nauka zasad i reguł obowiązujących na boisku ze szczególnym uwzględnieniem zasad Fair Play, jak również wyszkolenie jak największej liczby młodych piłkarzy przygotowanych do gry na najwyższych szczeblach rozgrywek sportowych.

Fundacja realizując wyznaczone cele nawiązała współpracę z YOUNG STAR SOCCER ACADEMY w Melbourne w Australii oraz Szkółką Piłkarską NAKI z Olsztyna, opartą na wzajemnej wymianie doświadczeń szkoleniowych i wspólnym szkoleniu młodych adeptów futbolu realizowanym w Australii i w Polsce.

Istotnym elementem strategii szkolenia realizowanym przez Fundację jest nauka wszystkich uzdolnionych dzieci, bez względu na możliwości finansowe ich rodziców i opiekunów.

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego Fundacja F.C. Warszawa Football School

Wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000612322; NIP: 5252655890; Regon: 364234902.
Nr konta bankowego: 58 1750 0012 0000 0000 3324 5033

Kontakt

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego
Fundacja F.C. Warszawa Football School
ul. Sewerynów 4 lok. 23
00-331 Warszawa
email: fundacja@fcwarszawa.pl
www: fcwarszawa.pl