Sponsorzy

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkie Firmy do współpracy licząc na wsparcie w realizacji celów Fundacji. Jesteśmy przekonani, że udzielona pomoc promowana przez młodych piłkarzy na boiskach piłkarskich w kraju i za granicą, oprócz korzyści sportowych i społecznych, przyniesie również Państwa Firmom prestiż i sukces w prowadzonym biznesie.

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego Fundacja F.C. Warszawa Football School

Wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000612322; NIP: 5252655890; Regon: 364234902.
Nr konta bankowego: 58 1750 0012 0000 0000 3324 5033

Kontakt

Akademia Piłkarska Marka Siweckiego
Fundacja F.C. Warszawa Football School
ul. Sewerynów 4 lok. 23
00-331 Warszawa
email: fundacja@fcwarszawa.pl
www: fcwarszawa.pl